top of page

Recyklační příspěvek

Jak je to s recyklačním příspěvkem? A týká se tato povinnosti i vás?


Od 1. 1. 2021 mají výrobci, distributoři a poslední prodejci výrobků s tzv. ukončenou životností, mezi než patří např. elektrozařízení nebo pneumatiky, povinnost uvádět na daňovém dokladu při prodeji odděleně náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění výrobků s ukončenou životností.


Tuto povinnost jim stanovuje zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.

Problematikou se zabývá § 73 Oddělené uvádění nákladů, který stanovuje povinnost při prodeji nového elektrozařízení uvádět odděleně od prodejní ceny elektrozařízení náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení, které připadají na jeden kus nebo jeden kilogram nových elektrozařízení.


Ministerstvo životního prostředí České republiky je správcem tzv. Seznamu výrobců, do kterého musejí být zapsání všichni výrobci nejpozději v den, kdy poprvé uvedli vybrané výrobky na trh, bez ohledu na to, zda samostatně, nebo jako součást či příslušenství.


Myslíte, že se vás to netýká, protože nic nevyrábíte, ale výrobky nakupujete a dovážíte třeba

z Číny? Omyl! Uvedený zákon považuje za výrobce např. i podnikatele v České republice, který (bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku) uvádí elektrozařízení nabytá z jiného státu na trh.


Kdo spadá do kategorie výrobců elektrozařízení a jaké pokuty případně hrozí firmám při nedodržení zákonných podmínek? Vyhněte se zbytečným nervům s úřady a nákladům za pokuty a dejte nám vědět.

14 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page