top of page

Nová verze normy hospodaření s energií.

ISO 50001 respektuje závaznou strukturu pro normy systémů managementu, aby se usnadnilo její používání ve spojení s jinými; česká verze vyšla v březnu 2019. Přehled hlavních změn:

 • Shodný základní text, společné termíny a definice s jinými normami pro systémy managementu

 • Silnější důraz na roli vrcholového vedení

 • Aktualizace a upřesnění některých definic

 • Zahrnutí nových definic (např. zlepšování energetické hospodárnosti)

 • Normalizace EnPI

 • Zahrnutí managementu rizik v EnMS

 • Podrobnosti o plánu sběru energetických dat

 • Upřesnění částí přezkoumání a analýz spotřeby

 • Upřesnění činností monitorování a měření spotřeby energie

ISO 50001:2018 vyšla v srpnu 2018. ČSN EN ISO 50001:2019 vyšla v březnu 2019. Přechodové období je 3 roky od vydání (mezinárodní) normy, tj. do 21.8.2021. POZOR: certifikační, dozorové a recertifikační audity podle předchozí verze smějí být prováděny pouze do 20.2.2020!

Pro přechod je doporučen následující postup:

 • Identifikovat organizační mezery a chybějící požadavky, které je třeba řešit (rozdílová analýza),

 • Vypracovat plán provádění,

 • Poskytnout odpovídající vzdělání a povědomí pro všechny strany, které mají dopad na EnMS organizace,

 • Aktualizovat stávající EnMS pro splnění revidovaných požadavků a zajistit ověření účinnosti,

 • Případně spolupracovat v přechodném období s certifikačním orgánem

47 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page