top of page
Bezpečnost dodavatelských řetězců

Specifikaci pro systémy managementu bezpečnosti dodavatelských řetězců tvoří norma ISO 28000 včetně doprovodných a podpůrných směrnic. Jedná se o standard, který umožňuje organizaci vytvořit komplexní systém managementu bezpečnosti dodavatelského řetězce. Norma ISO 28000 specifikuje požadavky na systém managementu v organizacích, které chtějí a potřebují prokázat svoji schopnost trvale řídit bezpečnost v rámci dodavatelů.

Co pro vás můžeme zajistit?

 • Provedení úvodního přezkoumání a GAP analýza

 • Prověření stavu existující dokumentace

 • Identifikace slabých míst

 • Návrh strategie pro dosažení souladu s požadavky

 • Zpracování kompletní dokumentace dle vašich potřeb a požadavků

 • Komplexní služby v nastavení systému řízení bezpečnosti

 • Zavedení a údržba systému managementu

 • Poradenství a konzultace dle vašich potřeb a požadavků

 • Provedení interního auditu a zákaznického auditu u vašich dodavatelů

 • Analýza rizik systému managementu bezpečnosti dodavatelského řetězce

 • Zpracování veškeré potřebné dokumentace dle potřeb dané normy ISO 28000 (manuál, prohlášení, organizační schéma, interní příručky, toolkits)

 • Školení zaměstnanců

 • Implementace systému managementu bezpečnosti na klíč

 • Zajištění certifikace dle ISO 28000 standardu

 • Zajištění veškeré nutné činnosti spojené se získáním certifikátu dle ISO 28000

 • Externí činnost auditora, manažera bezpečnosti

bottom of page