top of page
Tisax

Automobilový průmysl je založený na široké a propojené síti dodavatelů, z nichž každý sdílí informace různé citlivosti, ať už se jedná o data ohledně prototypů, projektů, know-how, výroby, reklamy. Systém Tisax (z angl. Trusted Information Security Assessment Exchange) je schéma určené dodavatelům a výrobcům v automobilovém průmyslu pro prokázání dostatečné úrovně jejich informační bezpečnosti. Vychází z norem pro informační bezpečnost řady ISO/IEC 2700x, je však doplněný o specifika automobilového sektoru.

Tisax je mechanismus hodnocení a výměny informací o bezpečnosti a umožňuje účastníkům této propojené sítě vzájemně mezi sebou uznávat výsledky hodnocení. Ať už jste v roli zákazníka nebo dodavatele v automobilovém sektoru, můžete tento systém využít. Mnohdy jej dokonce použít musíte, neboť mnoho výrobců automobilů jej vyžaduje jako předpoklad uzavření obchodního vztahu a získání zakázky

Tisax vytvořila asociace ENX (European Network Exchange Association – viz www.enx.com) jako sdružení evropských výrobců vozidel. V současné době se Tisax skládá z jednoho základního modulu „Informační bezpečnost“, na který navazují další moduly pro ochranu prototypů, pro ochranu osobních údajů, které lze použít při auditech tisax. Další moduly jsou vyvíjeny a přidávány do katalogu podle potřeby.

Co pro vás můžeme zajistit?

  • Komplexní služby v nastavení systému řízení bezpečnosti informací 

  • Zavedení a údržbu systému managementu 

  • Poradenství a konzultace dle Vašich potřeb a požadavků 

  • Zpracování veškeré potřebné dokumentace dle potřeb certifikace Tisax

  • Školení zaměstnanců  

  • Jednoduše implementaci systému managementu bezpečnosti informací na klíč – zajistíme veškeré nutné činnosti spojené se získáním certifikátu Tisax Label – zpracování analýzy rizik a zavedení vhodných opatření na všech úrovních (fyzické, logické,  personální, komunikační a organizační bezpečnosti) 

  • Nastavení bezpečnostní politiky  

  • Předcházení a řešení incidentů bezpečnosti informací 

  • Personální bezpečnost (bezpečnost lidských zdrojů) formou proškolení zaměstnanců – provedení interního auditu 

  • Obhajobu při certifikaci

Váš zákazník nebo jiná zainteresovaná strana chce po vás důkaz o zajištění bezpečnosti informací a dodáváte do automobilového průmyslu? Implementujete ISMS a požádejte o posouzení v rámci Tisax (pozor – nejedná se jen o výrobce dílů, můžete být klidně dodavatelem reklamy, projektů, výkresů, lidí….). 

Nemáte-li se systémy řízení bezpečnosti informací zkušenosti, neváhejte se obrátit na odborníky, kteří vám s přípravou a certifikací pomohou. Stojí to sice peníze, ale stojí to za to.

bottom of page