top of page
Hospodaření s energií

Systémy managementu hospodaření s energií (EnMS) specifikuje norma ISO 50001 včetně doprovodných a podpůrných směrnic. Norma obsahuje model rozvoje hospodaření s energií organizace v rovině zdrojů, procesů a výrobků

a specifikuje požadavky na systém managementu hospodaření s energií v organizacích, které chtějí a potřebují prokázat svoji schopnost trvale zvyšovat energetickou účinnost, snižovat negativní dopady svojí činnosti na životní prostředí

a přispívat k udržitelnému rozvoji.

Norma poskytuje účinný soubor procesů pro zvyšování energetické účinnosti a snižování energetické náročnosti, čímž dojde k dosažení úspory v oblasti hospodaření s energií v celkovém kontextu organizace. Norma specifikuje dvě oblasti:

 • Požadavky na vytváření, zavádění, udržování a zlepšování EnMS

 • Požadavky aplikovatelné na využití a spotřebu energie, včetně měření, dokumentace a podávaní zpráv, návrhů a postupů poskytovaných vybavení, systémů, procesů a pracovníků, kteří ovlivňují energetickou náročnost

Co pro vás můžeme zajistit?

 • Provedení úvodního odborného přezkoumání stavu hospodaření s energií

 • Fyzická prohlídka všech pracovišť firmy

 • Prověření stavu existující dokumentace EnMS

 • Identifikace slabých míst

 • Návrh strategie pro dosažení souladu s legislativními požadavky

 • Zpracování kompletní dokumentace EnMS dle vašich potřeb a požadavků

 • Navržení úprav dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií včetně aktuální novelizace a plnění požadavků na hospodaření s energií

 • Implementace a certifikace ISO 50001 a systému managementu hospodaření s energií

 • Implementace a certifikace ISO 14001 a systému environmentálního managementu včetně energetického auditu

 • Poradenství a konzultace dle vašich potřeb a požadavků

 • Provedení energetického auditu

 • Zpracování veškeré potřebné dokumentace dle norem ISO 14001 a ISO 50001 (manuál, prohlášení, organizační schéma, interní příručky, toolkits)

 • Školení zaměstnanců

 • Pomoc při přechodu na novou verzi ISO 50001:2018

bottom of page