top of page
Politika kvality a ochrany životního prostředí

Společnost Grade Group s.r.o. poskytuje služby v oblasti poradenství a auditing pro systémy managementu. Zajišťujeme komplexní auditorské služby, školení, poradenství, certifikaci, odborné publikace a zpracování analýz. Díky našim rozsáhlým zkušenostem vám pomůžeme podpořit váš business. Zlepšujeme fungování firem, efektivitu pracovních procesů i kvalitu životního prostředí. Vedle ověřených postupů hledáme i nové pohledy na věc.

 

Klademe důraz na včasné vyhotovení zakázek v nejvyšší kvalitě. To se nám daří realizovat díky tomu, že máme k dispozici opravdu skvělý a sehraný tým odborníků s vysokým pracovním nasazením a dlouholetými a vysoce specializovanými zkušenostmi v oblasti poradenství a certifikace, jejichž společným cílem je zajistit trvale vysokou kvalitu pro zákazníka.

 

Naším cílem je naplňování potřeb zákazníků a předčit jejich očekávání, neustále se zlepšovat, hledat individuální řešení, navázat dlouhodobé partnerství. V Grade Group s.r.o. se chováme podle etických pravidel a zásad. Etické chování vyžadujeme i od našich obchodních partnerů.


Stojíme na čtyřech základních pilířích:

 • Tým zkušených odborníků

 • Dlouholeté zkušenosti

 • Podpora našich zákazníků

 • Rychlé řešení problémů

 

Naší politikou je:

 • Přiblížit se co nejvíce potřebám a očekáváním zákazníka.

 • Zákazníkovi nabízet komplexní služby počínaje analýzou, následným návrhem řešení, zabezpečením odborného poradenství, přes zajištění nákupu až po provedení samotné služby.

 • Rozvíjet, budovat a neustále zlepšovat systém managementu, který zahrnuje všechny oblasti našeho podnikání včetně zajištění vysoce kvalifikovaných pracovníků.

 

Zavazujeme se:

 • Plnit všechny relevantní požadavky zákazníka na danou zakázku.

 • Rozvíjet, budovat a neustále zlepšovat systém managementu, který zahrnuje všechny oblasti našeho podnikání včetně zajištění vysoce kvalifikovaných pracovníků.

 • Pro rozvoj systému managementu si stanovovat cíle, které povedou k neustálému zlepšování.

 • Plnit všechny závazné povinnosti související s našimi činnostmi, jak v oblasti kvality, tak v oblasti životního prostředí a bezpečnosti informací.

 • Chránit životní prostředí, předcházet jeho znečišťování a dostupnými prostředky přispívat k udržitelnému rozvoji, který nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.

 • To vše v souladu s požadavky norem ISO 9001 a ISO 14001, stejně jako s požadavky souvisejících norem, normativních dokumentů a právních předpisů.

bottom of page