top of page

Využití dřevěných palet a jiných dřevěných obalů

Optimalizace odpadového hospodářství může vést ke zhodnocení odpadů a dosažení finančních úspor v environmentální oblasti. Je ale potřeba nejprve provést podrobnou analýzu a důkladně zvážit jednotlivé alternativy řešení, a to i s ohledem na platnou právní úpravu.


Jednou z velice frekventovaných oblastí je možnost využití jednorázových dřevěných palet, které jsou ve firmách na přepravu a uskladnění různých materiálů využívané snad nejčastěji, případně jiných jednorázových dřevěných obalů. Snad každá druhá výrobní firma jich shromažďuje na dvoře stále více a zabývá se otázkou, kam s nimi? Jaké jsou tedy vůbec možnosti, kromě likvidace?


Obvyklé řešení je v tomto případě prodej tzv. „režijního materiálu“, „nadbytečného materiálu z výroby“ či jiná podobná formulace. Zdánlivě jednoduché, pokud najdeme kupce. Některé firmy nabízejí dokonce odvoz zdarma při větším počtu palet.


Lepším řešením je opětovné použití (ve smyslu z. č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech) „postupy, kterými jsou výrobky nebo jejich části, které nejsou odpadem, znovu použity ke stejnému účelu, ke kterému byly původně určeny“. Takové výrobky se však nesmí dostat do režimu odpadů, protože poté by již musely být předmětem využití, a to v zařízeních k tomu určených (u „oprávněných“ osob). Předpokladem opětovného využití je kontrola, čištění nebo oprava, která zaručí, že je výrobky nebo jejich části možné bez dalšího zpracování opětovně používat. § 12 odst. (4) zákona o odpadech definuje, že „movitá věc, kterou je možné v souladu s jinými právními předpisy používat k původnímu účelu, se nestává odpadem, pokud ji tato osoba předá k opětovnému použití, a to buď přímo, nebo prostřednictvím jiné osoby.“ Nepoškozená (nebo opravená) jednorázová paleta může být dále použita (a tedy prodána) k opětovnému využití a vůbec se nestane odpadem.


Další možnost, která je naprosto v souladu se zákonem o odpadech, potažmo o obalech, je předání do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu k likvidaci, recyklaci nebo energetickému využití. Bohužel je zároveň nejméně ekonomicky výhodná, a dokonce není mnohdy ani nejpříznivější z hlediska ochrany životního prostředí. Znamená to, že firma předá jednorázové obaly, které se staly odpadem, do příslušného zařízení „oprávněné“ osoby. Splní tak požadavek zmíněného zákona o odpadech a nedostane se do kolize mezi evidencí nakoupených, uskladněných, prodaných a odstraněných obalů, které by měly spolu korespondovat.


Pro úplnost dodejme, že pokud jde o tzv. euro palety, které jsou asi nejrozšířenějším druhem palet, a to hlavně kvůli normalizovaným rozměrům a možnosti opakovaného použití, je situace trochu jednodušší. Výhodou je také to, že EURO palety jsou standardně tepelně anebo chemicky ošetřené, a tak při přepravě materiálu z různých částí světa nepřenáší škůdce. Po rozbalení zboží je euro paleta (pokud není vyřazena po poškození) stále obalem, který je možno používat i prodat, nejde o odpad.

11 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page