Požární ochrana

Požární ochrana představuje řadu oblastí, kterou je potřeba zpravidla řešit ve spolupráci s technikem nebo odborně způsobilou osobou v oblastní požární ochraně. Nechcete přece, aby hořelo, a určitě nepotřebujete, abyste při kontrole hasičů dostali pokutu za nedodržování požadavků.

Co pro vás můžeme zajistit?

 • Provedení úvodního odborného přezkoumání stavu PO

 • Fyzická prohlídka všech pracovišť firmy

 • Prověření stavu existující dokumentace PO

 • Identifikace slabých míst

 • Návrh strategie pro dosažení souladu s legislativními požadavky

 • Zpracování kompletní dokumentace PO dle potřeb a požadavků klienta

 • Školení zaměstnanců – úvodní, periodické, speciální

 • Jednání s orgány dozoru

 • Činnost odborně způsobilé osoby v požární ochraně

 • Poradenství v oblasti požární ochrany „na míru“

 • Zavedení souhrnu opatření stanovených platnými právními předpisy

 • Zpracování a průběžná aktualizace kompletní dokumentace požární ochrany

 • Proškolení zaměstnanců o požární ochraně

 • Provádění kontrol a revizí související s požární ochranou

 • Poradenská činnost v oblasti požární ochrany

 • Zpracování PBŘ

 • Zajištění interních auditů