top of page
Protikorupční management

Smyslem systému protikorupčního managementu je primárně odhalovat, předcházet a řešit úplatkářství v organizaci. Dobře nastavený protikorupční systém vám pomůže zvýšit vaši důvěryhodnost u stálých či nových obchodních partnerů.


K tomu vám poslouží první mezinárodní protikorupční standard ISO 37001. Pomůže vám snáze odhalit korupci, předcházet jí a účinně s ní bojovat. Certifikací navíc dáte svým zákazníkům a obchodním partnerům najevo, že jste podnikli co možná nejlepší opatření, aby spolupráce s vaší společností byla maximálně korektní.

 

Norma ISO 37001 specifikuje požadavky na systém protikorupčního managementu tak, aby organizaci umožnila formulovat politiku a stanovit své cíle. Norma je aplikovatelná pro malé, střední a velké organizace napříč všemi sektory.

 

Norma může také sloužit ke zhodnocení stávajících opatření společnosti, porovnání jejich úrovně s takzvanou „best practice” a k celkovému souladu s požadavky předpisů (compliance). Standard sice neposkytuje absolutní ochranu před korupcí, ale pomáhá jí předcházet a následně ji také řešit. V případě, že by přesto došlo k obvinění z úplatkářství, je zavedení systému protikorupčního managementu důkazem, že firma provedla potřebné kroky v řízení rizik spojených
s korupcí.

Co pro vás můžeme zajistit?

  • Komplexní služby v nastavení systému protikorupčního managementu

  • Poradenství a konzultace dle Vašich potřeb a požadavků

  • Provedení interního auditu

  • Zpracování veškeré potřebné dokumentace dle potřeb dané normy ISO 37001

  • Proškolení zaměstnanců

  •  Zajištění certifikace dle ISO 37001:2016

  • Zajištění veškeré nutné činnosti spojené se získáním certifikátu protikorupčního managementu dle ISO 37001

  • Compliance

bottom of page