Systémy kvality

Systémy kvality specifikují normy řady ISO 9000 včetně doprovodných a podpůrných směrnic. Obsahují model rozvoje kvality organizace v rovině zdrojů, procesů a výrobků. Jsou definovány v níže uvedených principech:

 

 • Zaměření na zákazníka

 • Vedení a řízení zaměstnanců

 • Zapojení zaměstnanců

 • Procesní a systémový přístup

 • Neustálé zlepšování

 • Přístup k rozhodování zakládající se na faktech

 • Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy

 

Norma ISO 9001 specifikuje požadavky na systém managementu kvality v organizacích, které chtějí a potřebují prokázat svoji schopnost trvale poskytovat produkty v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků. Splněním této normy se pyšní organizace, které neustále usilují o zvyšování kvality systému managementu a spokojenosti zákazníků.

Co pro vás můžeme zajistit?

 • Komplexní služby v nastavení systému řízení kvality

 • Zavedení a údržbu systému managementu

 • Poradenství a konzultace dle vašich potřeb a požadavků

 • Provedení interního auditu

 • Zpracování veškeré potřebné dokumentace dle potřeb dané normy ISO 9001 (manuál, prohlášení, organizační schéma, interní příručky, toolkits)

 • Proškolení zaměstnanců

 • Implementaci systému managementu kvality na klíč

 • Zajištění certifikace dle ISO 9001:2015

 • Zajištění veškeré nutné činnosti spojené se získáním certifikátu řízení kvality dle ISO 9001

 • Externí činnost auditora, manažera kvality a metrologa