top of page
Uhlíková stopa

Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na životní prostředí a zejména na klimatické změny. Uhlíková stopa je nepřímým ukazatelem spotřeby energie, výrobků a služeb. Měří množství skleníkových plynů, které odpovídají určité aktivitě či výrobku. V případě firmy stanovuje uhlíková stopa množství skleníkových plynů, které souvisí s její činností. Měřítkem uhlíkové stopy jsou ekvivalenty CO₂.

 

Kdo od vás může chtít data o emisích?

 

V rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce. Často se stává, že odběratel, který je zároveň korporací nebo mezinárodní firmou, požaduje od svých dodavatelů informace o uhlíkové stopě jak daného produktu, tak i data o emisích celého podniku. Data o emisích už dnes vyžadují také banky „zelené půjčky“.

bottom of page