top of page
Životní cyklus výrobků

Životní cyklus výrobků (LCA) je norma (ČSN EN ISO 14001:2016) definující „po sobě jdoucí a provázaná stádia produktového systému (nebo systému služby), od těžby nebo získávání surovin z přírodních zdrojů po konečnou likvidaci (odstraňování)“. Zjednodušeně řečeno, jedná se o kompletní orientaci v metodě posuzování životního cyklu produktu nebo služby z hlediska jeho působení na životní prostředí. EMS ISO 14001 - management životního prostředí.

LCA zahrnuje sedm etap:

 • Těžbu surovin

 • Návrh produktu

 • Výrobu produktu

 • Přepravu/dodání

 • Využití produktu

 • Zpracování na konci životnosti

 • Konečnou likvidaci (odstraňování)

Příklady etapy životního cyklu, které lze zpravidla ovlivnit:

 • Distribuce/doprava: spotřeba energie, produkce emisí do ovzduší, hluk

 • Recyklace/odstraňování: produkce odpadů

 • Distribuce/balení: spotřeba energie, produkce odpadů, vliv na následnou dopravu


Metoda LCA je nástrojem, který umožňuje posoudit environmentální dopady výrobku, případně služeb z hlediska celého jeho životního cyklu, a poskytne tak informace pro rozhodování. Cílem LCA je identifikace a kvantifikace všech environmentálních dopadů spojených s výrobkem od těžby surovin, jeho výrobu, jeho užívání, až po konec jeho životnosti a zneškodnění – ve všech fázích jeho životního cyklu.

Co pro vás můžeme zajistit?

 • Zpracování analýzy životního cyklu výrobku pro účely požadavků normy ISO 14001 a ISO 9001

 • Rešerše právních a jiných požadavků ve vztahu k vašemu výrobku/zařízení

 • Orientace v legislativě

 • Poradenství v problematice ochrany ovzduší, odpadů, ochrany vod a vodního hospodářství, chemikálií, životního cyklu výrobku atd.

 • Implementace a certifikace ISO 14001 standardu a systému environmentálního managementu, certifikát ISO 14001

 • Certifikaci/registraci EMAS

 • Ekologické/environmentální audity ISO 14001

 • Úvodní environmentální přezkoumání

bottom of page