top of page
Certifikace systémů managementu

Certifikace systému managementu je nezávislé a nestranné posouzení jeho shody s požadavky specifikovanými normou, standardem či předpisem. Kontrola integrovaných systémů managementu a systémového přístupu k managementu.

 

Certifikace systémů managementu se skládá ze čtyř etap:

 • Příprava a implementace požadavků

 • Audit dokumentace

 • Certifikační audit u organizace

 • Udělení certifikátu

V dalším období následuje dozorový audit, případně po skončení doby platnosti uvedené na certifikátu recertifikační audit. Akreditovaná certifikace odborným posuzovatelem (kvalifikovaným auditorem) je přínosem vaší organizaci na trhu.

Co pro vás můžeme zajistit?

 • Komplexní služby v procesu certifikace (příprava – žádost – nabídka – certifikát)

 • Přípravu a zajištění certifikace systémů managementu:

  • Certifikace dle ISO 9001: potvrzení o kvalitě zavedeného systému managementu kvality

  • Certifikace dle ISO 14001: potvrzení o podpoře a šetrnosti k ochraně životního prostředí

  • Certifikace dle ISO/IEC 20000-1: potvrzení o kvalitě zavedeného systému managementu IT

  • Certifikace dle ISO/IEC 27001: potvrzení o zavedeném systému bezpečnosti informací

  • Certifikace dle ISO 45001: potvrzení o zavedeném systému managementu bezpečnosti zdraví při práci

  • Certifikace dle ISO 50001: potvrzení o zavedeném systému managementu hospodaření s energií

  • Program EMAS: zavedení systému environmentálního řízení a registrace do databáze EMAS

  • Certifikace dle ISO 28000: deklarace bezpečnosti dodavatelských řetězců

  • Certifikace dle ISO 3834 ČSN EN: deklarace kvality procesů svařování

 • Poradenství a konzultace dle vašich potřeb a požadavků

 • Provedení interního auditu

 • Zpracování veškeré potřebné dokumentace dle potřeb dané normy (manuál, prohlášení, organizační schéma, interní příručky, toolkits)

 • Proškolení zaměstnanců

 • Implementace výše nabízených systémů managementu jako celek na klíč nebo jen část dle vašeho přání

 • Certifikaci nezávislým certifikačním orgánem (auditorem)

bottom of page